potřebujete poradit? - jsme tady

Návod k instalaci CESS verze 7

Sdílet na Facebook
24.6.2022

Stručný postup instalace Cyclope Employe Surveillance Solution verze

1. Instalace Cyclope Employee Surveillance Solution (CESS)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - NEŽ ZAČNETE INSTALOVAT CESS

Nová verze CESS v7 není kompatibilní se staršími verzemi produktů, nelze ji provozovat na stejném serveru společně se staršími verzemi a ani nelze zajistit import dat ze starších verzí CESS do CESS v7. Pro spolehlivý provoz je také potřeba provést reinstalaci klientů CESS na stanicích, případně upravit startovací skripty prováděné automaticky po přihlášení uživatele na monitorovaný počítač.
Pokud chcete ponechat přístupné statistiky uložené ve starší verzi, musíte novou verzi CESS v7 nainstalovat na jiný server (počítač). Další možností je si statistiky ze starší verze například vyexportovat do PDF či Excelu a pak starší verzi CESS ze serveru odinstalovat a samozřejmě také reinstalovat klientskou část CESS.
Nejprve je potřeba nainstalovat serverovou část CESS. Po úspěšném dokončení instalace serverové části přikročíte k instalaci části klientské. Ta může být nainstalována buď ručně, nebo prostřednictvím doménových politik (uživatelských loginskriptů) - pokud máte k dispozici síť s doménou Windows.

1.1. Instalace Cyclope Server

Instalační balík Setup.exe do počítače nainstaluje následující aplikace a komponenty systému:
" Apache - naslouchá na portu 7879 (ujistěte se, že pro tento port ve firewallu vytvoříte výjimku a povolíte příchozí spojení na tomto portu)
" PHP
" MySQL
" Cyclope Server (serverová část a instalační soubory klientské části)

Soubor Setup.exe je spustitelný soubor. V operačních systémech se zabezpečením UAC (User Access Control - kontrola uživatelských účtů) budete vyzváni k povolení spuštění s oprávněním administrátora. Po spuštění pokračujte podle pokynů instalačního průvodce.

Po dokončení průvodce můžete otevřít webové rozhraní CESS. Odkaz pro otevření přihlašovací stránky najdete v menu Start/Programy/Cyclope/Cyclope Login.

V operačních systémech Windows Vista a Windows 7 můžete do vyhledávacího řádku nabídku Start napsat Cyclope Login a počkat, až bude nalezen odpovídající zástupce

Výchozí uživatelské jméno pro přihlášení do webového rozhraní je admin, výchozí heslo je admin.

POZNÁMKA: DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE ADMINISTRÁTORA CO NEJDŘÍVE PO INSTALACI ZMĚNIT!


Po přihlášení se dostanete do webového grafického rozhraní CESS. Nejprve je nutné produkt "aktivovat" a zaregistrovat. Proces registrace se spustí automaticky po prvním úspěšném přihlášení a automaticky se zobrazí stránka s formulářem pro vyplnění požadovaných informací:
" Company Name - povinné pole
" Name - povinné pole
" Email - povinné pole
" Phone - povinné pole
" Installation Key - povinné pole. Toto pole se nevyplňuje a je pouze pro čtení. Pole se vyplní automaticky.
" Licence Key - pole licenčního klíče, nevyplňuje se ručně, viz dále.
Po vyplnění všech polí stiskněte tlačítko Get Trial. Automaticky se načte klíč do pole Licence Key (které se také ručně nevyplňuje).

 

1.2. Instalace Cyclope klientů

Instalační soubory Cyclope klientů jsou v počítači, na kterém je nainstalován Cyclope Server, dostupné v adresáři

C:\Program Files\Cyclope\Client

Cyclope klient musí být nainstalován ve všech počítačích, na kterých se má monitorovat činnost zaměstnanců.

CESS nabízí dvě verze klienta. Obě verze mají stejnou funkčnost, ale rozdílně se instalují:

  • CyclopeClient.exe - instaluje se ručně na každém počítači, který má být sledován. Instaluje se na počítače s OS Windows 7 SP1, Windows 2010, Windows 2011 a Server 2012 a vyšší). Proces klienta není viditelný ve správci úloh.
  • SysRestore.dll - tzv. "spouštěný klient" (neinstaluje se ručně). Na rozdíl od výše popsané verze se spouští pomocí loginskriptu (případně GPO). Lze použít v sítích s Windows Active Directory.
1.2.1. Ruční instalace CyclopeClient.exe

CyclopeClient.exe může být instalován ze sdíleného adresáře v síti (nasdílejte adresář " C:\Program Files\Cyclope\Client" na CESS serveru), nebo může být spuštěn z libovolného umístění - nakopírujte soubor na USB flash disk, CD apod..
Instalace klienta je velice jednoduchá. Po spuštění instalačního souboru se objeví uvítací dialog, zde klikněte na tlačítko Install. Instalační proces nakopíruje do počítače potřebné soubory a zobrazí dialog pro nastavení klienta:

V dialogu stačí vyplnit pole Server Name or IP Address - zde zadejte název nebo IP adresu počítače, na kterém je nainstalován CESS server. Ostatní pole ponechejte beze změn. Pokud chcete, aby Cyclope monitoroval také práci se soubory, zkontrolujte, že je "zafajfkováno" pole Monitor File System Activity.

Důležité je také pole Server Port, které je ve výchozím stavu předvyplněno číslem portu 7879. Jedná se o výchozí port, po kterém komunikuje Cyclope klient s Cyclope Serverem. Hodnotu tohoto pole ponechejte ve výchozím stavu a měňte ji POUZE v případě, kdy jste z nějakého důvodu změnili port, na kterém "naslouchá" Cyclope server.

Po vyplnění všech polí stiskněte tlačítko Test Server Connection klient zkontroluje, zda "vidí" na Cyclope server a zda server přijme spojení.

Pokud test spojení neprojde a server nepřijme volání klienta, zkontrolujte, zda je na serveru v nastavení firewallu povoleno přijímání požadavků na portu 7879. Pokud je firewall i na stanici, na které Cyclope klienta instalujete, a server nepřijme požadavek přesto, že firewall na serveru je nastaven správně, zkontrolujte také nastavení firewallu na stanici.

Vysvětlení významu jednotlivých polí v nastavení klienta:

  • Server connectivity - čas (v minutách) po kterém se Cyclope klient pokusí odeslat údaje na Cyclope server. Výchozí hodnota jsou 3 minuty. Pokud Cyclope klient není schopen odeslat data na server (server je z jakéhokoliv důvodu nedostupný), ponechá zjištěné údaje uloženy a po uplynutí nastaveného intervalu se pokusí údaje znovu odeslat na server. Zjištěné údaje jsou ukládány teoreticky po neomezenou dobu (až do "zaplnění disku", nicméně dočasné soubory s uloženými údaji jsou malé).
  • Monitoring Precision - interval (ve vteřinách), ve kterém Cyclope klient kontroluje aktivitu na monitorovaném počítači a sbírá na počítači údaje. Výchozí hodnota jsou 3 vteřiny. Minimální hodnota je 1 vteřina.
  • Idle Time/Passive Time - hodnota definuje, po kolika cyklech (Monitoring Precision) bez činnosti na počítači (bez pohybu myši či stisku kláves) Cyclope klient vyhodnotí, že se na počítači právě nepracuje. Tato doba se nazývá "Nečinnost" a v grafech reportů je prezentována červeně. Klient však stále běží a počítač monitoruje. Jakmile klient zjistí, že se na počítači opět pracuje (pohyb myši, stisk klávesy), vyhodnotí to jako aktivitu uživatele. Tento stav je nazýván "Aktivní" a v grafech reportů je reprezentován zelenou barvou. Výchozí hodnota je zde nastavena na 15 cyklů. Pokud je tedy hodnota Monitoring Precision nastavena na 3 vteřiny, bude doba, za kterou Cyclope klient vyhodnotí, že se na počítači nepracuje, celkem 45 vteřin.
  • Monitor File System Activity - Fixed and Removable Drives - zaškrtnutím toho pole vyberete, že Cyclope klient bude sledovat práci se soubory. Ve výsledku pak bude ve statistikách zaznamenána jakákoliv změna na úrovni souborů. Sledují se lokální i síťové disky a výměnná média (USB flashdisky…) a vyhodnocováno je vytvoření souboru, změna souboru, kopírování i mazání souboru.

Jakmile je nastavení ukončeno a test spojení se serverem je v pořádku, uložte nastavení stiskem tlačítka Save Settings a dialog uzavřete.

 

1.2.2. Instalace/nasazení SysRestore.dll

Soubory SysRestore.dll a SysRestore.ini musí být v síti dostupné. Buď je nakopírujte na nějaký existující sdílený síťový prostředek, nebo nasdílejte na serveru adresář "C:\Program Files\Cyclope\Client". V každém případě hodnoty uložené v souboru SysRestore.ini musí reflektovat název serveru (IP adresu), název sdílení atd.. Detaily budou probrány níže.
Jakmile budou soubory klienta v nasdíleném síťovém adresáři, je potřeba soubor SysRestore.ini editovat a nastavit v něm správné hodnoty:

[General]
ServerName=Nazev_nebo_IP_adresa_Cyclope_Serveru
#server port
ServerPort=7879 (případně jiné číslo portu, pokud jste změnili nastavení portu na Cyclope serveru).
#file monitoring
MonitorFiles=1

[Monitoring]
# precision
Precision=3
# connectivity
Connection=2
#IDLE COUNTER
Idle=3

Řádky začínající znakem "#" jsou při spuštění skriptu ignorovány (poznámka).

Ostatní hodnoty můžete ponechat beze změny. Parametr MonitorFiles=1 určuje, že je povoleno sledování souborů. Hodnota parametru 0 (nula) určuje vypnutí sledování souborů. Hodnoty Precision, Connection a Idle mají stejný význam jako v bodě 2.2.1.

Příklad skriptu použitého pro spuštění SysRestore.dll klienta:

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set WshSysEnv = WshShell.Environment("SYSTEM")
If WshSysEnv("PROCESSOR_ARCHITECTURE") = "AMD64" Then
WshShell.Run "%WINDIR%\SysWow64\rundll32.exe
\\networkshare\SysRestore.dll rdl \\networkshare\\SysRestore.ini"
Else
WshShell.Run "%WINDIR%\system32\rundll32.exe
\\networkshare\SysRestore.dll rdl \\networkshare\SysRestore.ini"
End If

Parametr "networkshare" nahraďte názvem sdílení, ve kterém jsou umístěny soubory klienta.

POZNÁMKA: SOUBORY KLIENTA MOHOU BÝT TEORETICKY UMÍSTĚNY I V NESDÍLENÉM ADRESÁŘI NA SÍTI. PAK PARAMETR"NETWORKSHARE" NAHRADÍTE PLNOU UNC CESTOU K SOUBORŮM.

Cena:    0 Kč
Něco navíc
máme pro Vás dárek

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

Musím se přiznat, že s tak ochotným a hlavně trpělivým operátorem jsem se už dlouho nesetkal.

Patří mu proto srdečný dík! Domnívám se, že tento neobvyklý přístup operátora k zákazníkovi si zaslouží i zveřejnění


Rudolf Wonka, Litoměřice

#1

Protože jsem laik a nerozumím antivirovým programů velmi si cením s jakou jednoduchostí a elegantností mně dovedla technická podpora předat potřebné informace tak, abych jim porozuměl.

Protože si takového jednání velmi cením, považuji za vhodné poděkovat také Vám za dobře vybraný a proškolený personál.


Roman Jakubík

#2

Chci vám poděkovat
za profesionalitu a za pomoc při instalaci antiviru do počítače.

Moc vám děkuji a zůstáváme nadále vašimi klienty.


Ludmila Ferencová

#3

Moc děkuji za pomoc, už to funguje podle mých představ.

Udělali jste mi radost, že se na vaši podporu mohu spolehnout, to vždy potěší.
Ještě jednou díky a hezký den.


Ivana Stinková
Mělník

#4

Děkuji za odpověď
hned to zkusím.
Pěkné vánoce. Strašně jste mě překvapili rychlou odpovědí.


Dagmar Niklová
Olomučany u Blanska

#5

Dík za pomoc

Konečně jsem KIS nainstaloval. Musím konstatovat, že by se mi to nepodařilo bez vaší pomoci.
Takže ještě jednou díky a hodně zdaru.


Milan Selucký

#6

Dobrý den,

ráda bych Vaším prostřednictvím poděkovala p. Martinovi, který se mi po 2 dny trpělivě věnoval při nastavení antivirového programu.

Je vidět, že umí pracovat nejenom s anti-virem, ale i anti-talentem na PC.

Předejte prosím toto poděkování i jemu nadřízenému pracovníkovi!!


Irena Procházková
MŠ Mezi Domy, Praha

#7

Díky Vašim nástrojům na čištění jsem si mohl vyčistit PC, neboť se neustále zpomaloval a výsledek je pro mne překvapující. Jsem sice laik, ale věřím, že to využívají i odborníci. Děkuji za veškerou tech. pomoc.


Bělík Josef
Praha

#8


Doporučujeme
Eset Nod32 Antivirus, Eset Smart Security Premium, Eset Internet Security

získejte plnou verzi antivirového programu zdarma

Odkazy
Igiho stránka o virech: www.viry.cz

Cílem serveru HOAX.cz je informovat uživatele o šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, se kterými se denně setkává a které ohrožují běžné používání internetu.

diallix.net
Vaše řešení kybernetické bezpečnosti - Norton 360
Verze Shop-NET: 2.14.9.25

Možnosti platby:

- převodem na účet
- platební kartou
- dobírkou

VISA Maestro VISA Electron MasterCard

Možnosti dodání:

- elektronické licence - zdarma
- dárky k objednávce - zdarma