McAfee

McAfee ePolicy Orchestrator

Výrobce: McAfee

Centrální správa, monitoring, analýzy

Životně důležité je mít naprostý přehled o stavu zabezpečení sítě a vynucování dodržení nastavených politik. K tomu všemu je každý z těchto požadavků okamžitý a stejně důležitý.

McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) je špičkové řešení správy systémové bezpečnosti. Poskytuje koordinovanou, proaktivní obranu před hrozbami a útoky na firmu. Tím, že slouží jako ústřední bod řešení ochrany systémů McAfee, mohou administrátoři snižovat riziko od nepřátelských, nevyhovujících systémů. Dále mohou udržovat ochranu aktualizovanou a sledovat stav zabezpečení nepřetržitě z jedné centralizované konzole, škálovatelné pro celou společnost.

Snížení rizika nepřátelských nevyhovujících systémů

Zmenšení rozsahu zranitelných míst by mělo být klíčovou prioritou všech bezpečnostních týmů. Jediný, neznámý systém postrádající přiměřenou ochranu, představuje významné riziko pro celou síť. Znalost všech míst připojení systému do sítě je proto kritické pro úspěšnou ochranu celé společnosti. Smluvní partneři, externí pracovníci, návštěvníci konferenčních místností nebo prostě zapomenutý systém, mají všechny stejnou příležitost připojení k firemní síti. Neúmyslně tak představují významné riziko pro integritu a dostupnost sítě. ePO používá unikátní přístup ke snížení rizika nepřátelských, nevyhovujících systémů. Pomocí distribuovaných senzorů ePO pasivně sleduje síť. Rychle stanovuje, zda jsou spravovány ePO a poskytuje široké spektrum odezev založených na zásadách při zjištění nepřátelských systémů, které nejsou spravovány ePO. Díky rychlé identifikaci neřízených systémů jsou administrátoři vybaveni tak, aby mohly významně zvýšit shodu zabezpečení systému a redukovat slabiny nepřátelských, nevyhovujících systémů.

Nepřetržité sledování zabezpečení

Integrované služby výstrah ePO a grafické reporty poskytují nepřetržitou vizibilitu potřebnou pro efektivní sledování zabezpečení systému, posuzování stavu Vašich bezpečnostních zásad a vyhledávání slabin sítě.

ePO poskytuje integrovaný systém poplachů a výstrah o shodě, aktivitě hrozeb a nepřátelských systémech. Po překročení hranic nastavených administrátorem jsou odeslány kritické výstrahy specifikovaným osobám prostřednictvím e-mailu, SMS, pagerem, nebo pomocí SNMP trap. Výstrahy zahrnují všechny nebezpečné činnosti, úroveň shody s antivirovými programy a detekci nepřátelských systémů.

Navíc je vyhledání nevyhovujících systémů, sledování epidemií až k jejich zdroji nebo stanovení účinnosti zásad zabezpečení, nenáročné díky širokému spektru více nežčtyřiceti předdefinovaných reportů ePO . Vytváření reportů přesně na míru Vašich potřeb je stejně snadné. Administrátoři si mohou vybrat z velké řady tiskových šablon a exportovatelných typů diagramů. ePO se integruje s technologií Business Objects® Crystal Reports a Microsoft® MSDE/SQL serverem s cílem vyvážit jednoduchost a sílu hodící se pro firmu každé velikosti.

Vynucení shody ochrany a aktualizací – izolace a karanténa pro neshodné systémy

Jedním z nejsložitějších aspektů proaktivní správy bezpečnostní politiky je udržení všech systému v souladu s nejnovější ochranou. ePO zajišťuje shodu na úrovni celé firmy automatickým vynucováním zásad. Zabraňuje tomu, aby nějaký systém nevyhovoval. Rovněž zabraňuje uživatelům měnit nastavení nebo vypínat důležité stupně ochrany.

ePO je centrem efektivní správy procesu aktualizace. Aktualizace mohou být v předem určených intervalech nastaveny administrátory a mohou být zvoleny pro systém, pro skupinu nebo pro jinou skupinu dle volby administrátora. Využívá se inteligentní design distribuovaných skladů, které nezatěžují server a šiří aktualizace v celé síti. Síťový provoz přitom zůstává nízký a výkon vysoký. ePO poskytuje komplexní služby a umí rozmisťovat aktualizace pro všechny soubory McAfee DAT, enginy, service packy, opravy (hotfix) a záplaty.

Rogue senzory pro detekci cizích počítačů v síti

Díky funkci Rogue System Detection umožňuje ePolicy Orchestrator detekovat nové neznámé počítače v síti a informovat administrátora v případě výskytu takového zařízení apřípadně jim zakázat přístup do jiných segmentů sítě.

Proaktivní posuzování shody oprav Microsoft

Přijetí proaktivních opatření pro snížení zranitelnosti systému a měření účinnosti rozmístění záplat je v ePO snadné a přímočaré. System Compliance Profiler (SCP) je integrální součástí ePO. Umožňuje profesionálům v oblasti zabezpečení rychle posoudit na úrovni celé společnosti shodu systémů, včetně přítomnosti důležitých záplat Microsoft. Toto profilování je založeno na pravidlech upravovaných administrátorem nebo na šablonách stažených od McAfee. Umožňuje vyhledat soubor, službu, klíč v registrech nebo specifickou referenci záplaty Microsoft. K dispozici je rovněž Patch fingerprinting (využívá kontrolní kódy MD5). Tím je zaručena absolutní integrita bezpečnostních záplat Microsoft a zabráněno nesprávné funkci těchto záplat. Kritickou úroveň shody, kterou nastavuje administrátor, lze snadno sledovat ve formě podrobných, grafických reportů o shodě.

Rychlá odezva při vzniku nových útoků

Pro rychlou reakci při epidemii poskytuje ePO administrátorům prostředky navržené tak, aby byla odezva specifická k dané hrozbě. V nouzových případech potřebujete aktualizovat všechny počítače okamžitě. Server v takovém případě může dát všem agentům povel k okamžité aktualizaci (update now) a změna se provede v rámci celé sítě. Alternativně může být v případě epidemie požadována změna zásad bezpečnosti systémového firewallu nebo může být dostatečná aktualizace nebo změna zásad na bráně. Díky ePO bude Vaše odezva okamžitá a méně náročná na manuální úkony.

Ochrana mobilních uživatelů

Díky ePO se nemusí děsit bezpečnostní tým ani mobilní zaměstnanec. Vynucováním dodržování politiky, i když není laptop připojen k síti, a prováděním aktualizací pokaždé, když je zjištěno připojení k Internetu, umožňuje ePO efektivní správu i obtížně spravovatelné infrastruktury. A protože vzdálení uživatelé požadují větší flexibilitu, zajišťuje ePO automaticky jejich aktualizaci z nejbližší lokality s nejlepším spojením a umožňuje přerušování a obnovování procesu aktualizace. ePO definitivně zaručuje, že jsou Vaši vzdálení a mobilní uživatelé stejně dobře chránění. Spravují se stejně snadno jako uživatelé připojení k LAN.

Správa systémů v měřítku firmy je snadná

Při navrhování ePO se pamatovalo na dobrou škálovatelnost. Správa až 250 000 uživatelů na jeden server je snadná odkudkoliv pomocí vzdálené konzole. To firmám šetří náklady na další hardware a správu. Zásady bezpečnosti, které pokrývají každou vrstvu ochrany před hrozbami (od frekvence aktualizací, přes nastavení osobních firewallů, ověřování bezpečnostních záplat, typu kontrolovaných souborů, až po nastavení heuristického prohledávání) mohou být centrálně zvoleny pro skupinu počítačů nebo skupinu uživatelů. Administrátor je může snadno upravovat. Vše je vynucováno automaticky, což zajišťuje velmi solidní ochranu.

Potřebujete spravovat ochranu ve více než jednom jazyku? Žádný problém. Chcete spravovat stávající antivirové produkty společně s aktuálními bezpečnostními aplikacemi? Snadné. Potřebujete, aby různí administrátoři spravovali různé části sítě? Dojednáno. Máte souborové servery Windows®, Linux a NetWare? Žádné starosti. Chcete integraci s Microsoft Active Directory? Žádný problém. Chcete přidat systémové firewally a prevenci narušení? Jednoduché, ePO to vše v pohodě zvládá.

Integrace s klíčovými investicemi do infrastruktury

Při navrhování se také myslelo na efektivnost práce administrátorů. ePO je zaměřen na zhodnocení klíčových investic do Microsoft Active Directory (AD), což zajišťuje snadnou kontrolu změn a konzistentnost adresářů v celé firmě. Integrace s Microsoft AD umožňuje naplánovat import systémů z AD do složky ePO. Taktéž, pokud je to vhodné, poskytuje schopnost identicky zrcadlit skupiny AD v této složce ePO.

Snížení provozních nákladů a nákladů na infrastrukturu

ePO pomáhá konsolidovat Vaše dodavatele bezpečnostních systémů, integrovat síť i bezpečnostní infrastrukturu. V neposlední řadě pak přispívá ke snížení investičních i provozních nákladů, a to díky centralizovanému přístupu ke správě systémové bezpečnosti.

Recenze a ocenění

McAfee ocenění

Cena:    0 Kč
Něco navíc
máme pro Vás dárek

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

Musím se přiznat, že s tak ochotným a hlavně trpělivým operátorem jsem se už dlouho nesetkal.

Patří mu proto srdečný dík! Domnívám se, že tento neobvyklý přístup operátora k zákazníkovi si zaslouží i zveřejnění


Rudolf Wonka, Litoměřice

#1

Protože jsem laik a nerozumím antivirovým programů velmi si cením s jakou jednoduchostí a elegantností mně dovedla technická podpora předat potřebné informace tak, abych jim porozuměl.

Protože si takového jednání velmi cením, považuji za vhodné poděkovat také Vám za dobře vybraný a proškolený personál.


Roman Jakubík

#2

Chci vám poděkovat
za profesionalitu a za pomoc při instalaci antiviru do počítače.

Moc vám děkuji a zůstáváme nadále vašimi klienty.


Ludmila Ferencová

#3

Moc děkuji za pomoc, už to funguje podle mých představ.

Udělali jste mi radost, že se na vaši podporu mohu spolehnout, to vždy potěší.
Ještě jednou díky a hezký den.


Ivana Stinková
Mělník

#4

Děkuji za odpověď
hned to zkusím.
Pěkné vánoce. Strašně jste mě překvapili rychlou odpovědí.


Dagmar Niklová
Olomučany u Blanska

#5

Dík za pomoc

Konečně jsem KIS nainstaloval. Musím konstatovat, že by se mi to nepodařilo bez vaší pomoci.
Takže ještě jednou díky a hodně zdaru.


Milan Selucký

#6

Dobrý den,

ráda bych Vaším prostřednictvím poděkovala p. Martinovi, který se mi po 2 dny trpělivě věnoval při nastavení antivirového programu.

Je vidět, že umí pracovat nejenom s anti-virem, ale i anti-talentem na PC.

Předejte prosím toto poděkování i jemu nadřízenému pracovníkovi!!


Irena Procházková
MŠ Mezi Domy, Praha

#7

Díky Vašim nástrojům na čištění jsem si mohl vyčistit PC, neboť se neustále zpomaloval a výsledek je pro mne překvapující. Jsem sice laik, ale věřím, že to využívají i odborníci. Děkuji za veškerou tech. pomoc.


Bělík Josef
Praha

#8


Doporučujeme
Eset Nod32 Antivirus, Eset Smart Security Premium, Eset Internet Security

získejte plnou verzi antivirového programu zdarma

Odkazy
Igiho stránka o virech: www.viry.cz

Cílem serveru HOAX.cz je informovat uživatele o šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, se kterými se denně setkává a které ohrožují běžné používání internetu.

diallix.net
© 1998 - 2021 Amenit s.r.o.

Facebook - Antivirové CentrumYouTube - Antivirové CentrumTwitter - Antivirové CentrumPinterest - Antivirové Centrum
Instagram - Antivirové Centrumtumblr - Antivirové CentrumREDDIT - Antivirové CentrumNapište nám - kontaktní formulář

www.Amenit.cz
Ochrana osobních údajů
HW firewall Sophos
Verze Shop-NET: 2.14.9.25

Možnosti platby:

- převodem na účet
- platební kartou
- dobírkou

VISA Maestro VISA Electron MasterCard

Možnosti dodání:

- elektronické licence - zdarma
- dárky k objednávce - zdarma