potřebujete poradit? - jsme tady

FAQ - často kladené otázky

 

1. Jaké jsou požadavky na hardware a software? Na čem bude Cyclope Employee Surveillance Solutions (CESS) fungovat?
2. Chtěli bychom si CESS v6 nainstalovat nejprve na zkoušku. Jak máme postupovat?
3. Nainstalovali jsme nový CESS na server, kde již běžela starší verze a teď nám nefunguje ani stará ani nová verze. Co je špatně?
4. Ve starších verzích CESS jsem si musel vybírat, jakého klienta ručně nainstaluju na počítač. U nové verze je ale pouze jeden "ruční klient", proč to tak je?
5. Jak se instalují aktualizace serverových a klientských částí?
6. Nainstaloval jsem serverovou část CESS a pak jsme chtěli ručně nainstalovat klientskou část. Po spuštění grafického rozhraní instalace a vyplnění požadovaných hodnot ale nefunguje spojení se serverem. Co je špatně?
7. Jak je to u nové verze 6 s licencemi - jak se počítají?

 

1. Jaké jsou požadavky na hardware a software? Na čem bude Cyclope Employee Surveillance Solutions (CESS) fungovat?

Cyclope klient může být nainstalován na počítačích s operačním systémem Windows:

  • Windows 2008 R2 Server a vyšší
  • Wiondows 10
  • Windows 8/8.1
  • Windows 7
Cyclope klient nijak nezatěžuje počítač (jen asi 1% času procesoru a jen asi 200 kb paměti. Klient nemá vlastní uživatelské rozhraní a nepotřebuje žádnou interakci s uživatelem.

Cyclope Server vyžaduje počítač s některým z následujících operačních systémů:

  • Windows Server 2012 nebo vyšší (x86 nebo x64)
  • Windows 7 (x86 nebo x64)
  • Windows 8/8.1 (x86 nebo x64)

Serverová část může spravovat až 800 současných připojení klientů na vyhrazený CESS server. Při instalaci s 30ti připojenými klienty je procesor zatížen na cca 5-10% a spotřeba paměti je přibližně 4MB.

Cyclope Server zároveň poskytuje webové grafické rozhraní pro přístup k nastavení systému, statistikám a reportům.

Cyclope klient nepotřebuje pro své správné fungování žádný další software - postačí pouze prostředky poskytované operačním systémem Windows. Totéž platí pro serverovou část systému. POZNÁMKA: Na počítači, kterým se budete přihlašovat do webového grafického rozhraní, musí být internetový prohlížeč nakonfigurován tak, aby povoloval spouštění Javascriptů a ActiveX objektů. Nainstalován také musí být Adobe FlashPLayer - v případě, že nemáte v počítači nainstalován tento přehrávač, budete prohlížečem vyzváni k jeho instalaci. Instalaci je také možné provést ručně na adrese http://get.adobe.com/flashplayer

NAHORU

2. Chtěli bychom si CESS nainstalovat nejprve na zkoušku. Jak máme postupovat?

Nejprve se můžete s CESS "nahrubo" seznámit prostřednictvím online demoverze. V online demu uvidíte, jak vypadá grafické rozhraní a můžete si osahat reporty a nastavení produktu. Online demo naleznete zde.

Pokud vás online demo zaujme a budete si chtít CESS v6 osahat u vás ve firmě, bude potřeba nejprve stáhnout instalačku CESS. Ta je dostupná po vyplnění krátkého registračního formuláře na stránkách Cyclope Series.cz. Registrační formulář je v dolní části stránky.

Na stránkách Ke stažení jsou také dva důležité PDF dokumenty. Prvním z nich jsou stručné pokyny k instalaci. Tuto příručku důrazně doporučujeme prostudovat ještě předtím, než se vrhnete na samotnou instalaci CESS. Příručka vám poskytne odpovědi na otázky, které vás zcela jistě před instalací napadnou a ušetří vám čas s mejlováním a telefonováním s technickou podporou, která vás ostatně jako první krok na tuto příručku odkáže.

Druhým zajímavým PDF dokumentem na stránce Ke stažení je Uživatelská příručka CESS. Jedná se o kompletní návod k použití grafického rozhraní CESS, provede vás nastavením a administrací systému a samozřejmě také vysvetlí práci s reporty a statistikami.

NAHORU

3. Nainstalovali jsme nový CESS na server, kde již běžela starší verze a teď nám nefunguje ani stará ani nová verze. Co je špatně?

Odpověď je jednoduchá - před instalací jste si nepřečetli pokyny ve stručné instalační příručce a nainstalovali jste nový CESS na server, ve kterém již běžela některá starší verze systému. K řešení vedou pouze dvě cesty:

  • odebrat starší verzi CESS a ponechat na serveru nainstalovanou pouze novou verzi CESS; reinstalovat a nakonfigurovat CESS klienty.
  • odebrat CESS a nainstalovat ji na jiný server; reinstalovat a nakonfigurovat CESS klienty

Na jednom serveru nelze provozovat starší verzi spolu s novou, dochází mimo jiné ke konfliktu komunikačních TCP portů, což znemožní provoz na jednom stroji.

NAHORU

4. Ve starších verzích CESS jsem si musel vybírat, jakého klienta ručně nainstaluju na počítač. U nové verze je ale pouze jeden "ruční klient", proč to tak je?

U CESS je pouze jediný ručně instalovaný klient který lze použít na libovolném podporovaném operačním systému. Klient data odesílá na server v nastaveném intervalu a pokud server není dostupný, ukládá si data na počítači až do doby, kdy na server "znovu uvidí" a pak data odešle najednou. Nový klient je tedy vhodný také pro notebooky.

NAHORU

5. Jak se instalují aktualizace serverových a klientských částí?

CESS poskytuje nově funkci automatické aktualizace. Pokud se přihlásíte do webového administračního rozhraní CESS a je k dispozici novější verze, budete upozorněni bublinovou hláškou v pravé dolní části okna. Instalaci pak mlžete provést ze záložky Aktualizace která se nachází v části Administrace.

Kromě instalace novější verze je zde také k dispozici možnost aktualizaci "vzít zpět" - tuto možnost použijte v případě jakýchkoliv problémů s aktualizovanou verzí CESS.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Automatickou aktualizaci můžete úspěšně spustit a provést pouze když se do webového rozhraní přihlásíte přímo na počítači, kde je serverová část CESS nainstalována. Aktualizaci pochopitelně nelze provést "na dálku" - pokud tedy máte CESS nainstalován např. na počítači Server1, musíte buď fyzicky "sedět na konzoli" počítače Server1 nebo se na tento počítač připojit přes vzdálenou plochu či jiný spoftware pro vzdálené připojení.

Pokud provedete automatickou aktualizaci serverové části CESS, dojde také k automatické aktualizaci CESS klientů, a to jak ručně instalovaných, tak i spouštěných pomocí loginskriptů (pokud se spouštějí z výchozího místa instalace). Pokud je klient spuštěn loginskriptem z jiného umístění, než je výchozí adresář, je nutné po aktualizaci nakopírovat nové verze dll souboru do umístění, ze kterého je klient spouštěn.

Samozřejmě vše také můžete provést ručně - tedy ručně stáhnout instalační soubor, spustit instalaci serverové části a následně manuálně reinstalovat "ručně instalované klienty".

NAHORU

6. Nainstaloval jsem serverovou část CESS a pak jsme chtěli ručně nainstalovat klientskou část. Po spuštění grafického rozhraní instalace a vyplnění požadovaných hodnot ale nefunguje spojení se serverem. Co je špatně?

Nejprve doporučujeme zkontrolovat, zda je správně vyplněn název nebo IP adresa CESS serveru. Pokud je tento parametr správně, pak je pravděpodobné, že na serveru není otevřen port 7879, po kterém komunikuje klient se serverem. Zkontrolujte nastavení firewallu na straně CESS serveru a případně vytvořte výjimku pro obousměrnou komunikaci na portu 7879.

Ve výjimečných případech je také možné, že komunikační port není otevřen pro odchozí spojení na stanici s klientem CESS. Na tento problém je možné narazit například ve společnostech, které používají antivir s integrovaným firewallem, který je centrálně nastaven a povoluje komunikaci pouze administrátorem definovaným aplikacím. V takovém případě administrátor musí zajistit vytvoření výjimky v nastavení firewallu centrálně.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud je na serveru uzavřen komunikační port 7879, nepůjde také z jiného počítače otevřít webové grafické rozhraní CESS, protože na portu 7879 také pracuje integrovaný webový server Apache. Při uzavřeném portu 7879 půjde grafické rozhraní v prohlížeči otevřít pouze "přímo na serveru".

NAHORU

7. Jak je to u nové verze 6 s licencemi - jak se počítají?

Licenční model je podobný jako u starších verzí. V podstatě se jedná o licenci na tzv. session, tedy na relaci. Relací se rozumí unikátní kombinace uživatel/počítač. Pokud se například na jeden počítač přihlašují 3 uživatelé, vytvoří se celkem 3 unikátní sessions (relace) a jsou proto potřeba 3 licence. Analogicky pokud se na 3 počítače přihlašují 3 uživatelé - každý pouze na jeden z počítačů - jsou potřeba 3 licence, a když se všichni 3 uživatelé přihlašují na všechny 3 počítače je potřeba celkem 9 licencí.

V odůvodněných případech, například u kanceláří s pevným počtem počítačů a s uživateli, kteří se přihlašují podle potřeby na libovolný volný počítač, lze vygenerovat speciální licenci, která zohlední pohyb uživateů mezi počítači.

Cena:    0 Kč
Něco navíc
máme pro Vás dárek

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

Musím se přiznat, že s tak ochotným a hlavně trpělivým operátorem jsem se už dlouho nesetkal.

Patří mu proto srdečný dík! Domnívám se, že tento neobvyklý přístup operátora k zákazníkovi si zaslouží i zveřejnění


Rudolf Wonka, Litoměřice

#1

Protože jsem laik a nerozumím antivirovým programů velmi si cením s jakou jednoduchostí a elegantností mně dovedla technická podpora předat potřebné informace tak, abych jim porozuměl.

Protože si takového jednání velmi cením, považuji za vhodné poděkovat také Vám za dobře vybraný a proškolený personál.


Roman Jakubík

#2

Chci vám poděkovat
za profesionalitu a za pomoc při instalaci antiviru do počítače.

Moc vám děkuji a zůstáváme nadále vašimi klienty.


Ludmila Ferencová

#3

Moc děkuji za pomoc, už to funguje podle mých představ.

Udělali jste mi radost, že se na vaši podporu mohu spolehnout, to vždy potěší.
Ještě jednou díky a hezký den.


Ivana Stinková
Mělník

#4

Děkuji za odpověď
hned to zkusím.
Pěkné vánoce. Strašně jste mě překvapili rychlou odpovědí.


Dagmar Niklová
Olomučany u Blanska

#5

Dík za pomoc

Konečně jsem KIS nainstaloval. Musím konstatovat, že by se mi to nepodařilo bez vaší pomoci.
Takže ještě jednou díky a hodně zdaru.


Milan Selucký

#6

Dobrý den,

ráda bych Vaším prostřednictvím poděkovala p. Martinovi, který se mi po 2 dny trpělivě věnoval při nastavení antivirového programu.

Je vidět, že umí pracovat nejenom s anti-virem, ale i anti-talentem na PC.

Předejte prosím toto poděkování i jemu nadřízenému pracovníkovi!!


Irena Procházková
MŠ Mezi Domy, Praha

#7

Díky Vašim nástrojům na čištění jsem si mohl vyčistit PC, neboť se neustále zpomaloval a výsledek je pro mne překvapující. Jsem sice laik, ale věřím, že to využívají i odborníci. Děkuji za veškerou tech. pomoc.


Bělík Josef
Praha

#8


Doporučujeme
Eset Nod32 Antivirus, Eset Smart Security Premium, Eset Internet Security

získejte plnou verzi antivirového programu zdarma

Odkazy
Igiho stránka o virech: www.viry.cz

Cílem serveru HOAX.cz je informovat uživatele o šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, se kterými se denně setkává a které ohrožují běžné používání internetu.

diallix.net
Vaše řešení kybernetické bezpečnosti - Norton 360
Verze Shop-NET: 2.14.9.25

Možnosti platby:

- převodem na účet
- platební kartou
- dobírkou

VISA Maestro VISA Electron MasterCard

Možnosti dodání:

- elektronické licence - zdarma
- dárky k objednávce - zdarma