potřebujete poradit? - jsme tady

Výsledky testů AV-Comparatives - rychlost antivirů

25.8.2010

Společnost AV-Comparatives přináší výsledky dalších testů antivirů. Tentokráte se testování nesoustředilo na detekční a "léčitelské schopnosti" antivirů, ale na jejich rychlost. Rychlostí v tomto případě zjednodušeně řečeno rozumíme schopnost antiviru pracovat svižně a nezpomalovat počítač.

Výsledky jsou předloženy jednoduchou formou a nebylo hodnoceno tolik kategorií jako při posledních testech. AV-Comparatives to zdůvodňuje tím, že poslední rychlostní testy byly v mnohých případech nesprávně interpretovány - běžný uživatel výsledkům dost dobře nerozumněl a marketingová oddělení výrobců antivirů je zase naopak pochopily "ve svůj prospěch". Výsledky by tak měly být snáze pochopitelné a hlavně hůře "otočitelné" ve prospěch toho kterého výrobce.

Testy byly prováděny na počítači této konfigurace:

 • procesor Intel Core 2 Duo E8300
 • paměť RAM 2GB
 • pevné disky SATAII

Nejprve byly provedeny testy rychlosti na čistém operačním systému Windows XP SP3. Pak byly na počítač nainstalovány jednotlivé antiviry a rychlostní testy provedeny znovu. Porovnáním hodnot rychlostí mezi čistými windowsy a windowsy s antivirem nám dává výsledek porovnání:

 zpomalení s antivirem o 0 až 25 % velmi rychlý
 zpomalení s antivirem o 25 až 50 % rychlý
 zpomalení s antivirem o 50 až 100 %    
průměrný
 zpomalení s antivirem nad 100 % pomalý

(Tato tabulka je pouze informativní, v rámci jednotlivých testů se procento zpomalení lišilo)

Následně byly testy rychlosti provedeny na počítači s operačním systémem Windows 7. Testovaly se tyto "běžné počítačové" situace:

 • kopírování souborů
 • komprimace a dekomprimace souborů (vytvoření a rozbalení archivu)
 • kódování a konverze
 • instalace a odinstalace aplikací
 • spuštění aplikací
 • stahování souborů
 • Worldbench Testing Suite (XP)

 

A nyní již k výsledkům jednotlivých testovaných oblastí

Kopírování souborů

Některé antivirové programy neskenují ve výchozím nastavení všechny typy souborů (většinou výchozí nastavení podle přípony nebo typu souboru), nebo používají technologie "FingerPrint" (otisk - antivir si udělá "otisk prstu" u skenovaného souboru a ten si uloží), která umožní vynechat ze skenování soubory, které již byly jednou skenovány a podle FingerPrintu souboru u nich nedošlo ke změně. Použitím "otisku prstu" dojde k výraznému zvýšení výkonu antiviru.

V tomto testu byly kopírovány různé typy souborů z jednoho fyzického disku na druhý.

HODNOCENÍ

 zpomalení s antivirem o 0 až 25 % velmi rychlý
 zpomalení s antivirem o 25 až 50 % rychlý
 zpomalení s antivirem o 50 až 100 %    
průměrný
 zpomalení s antivirem nad 100 % pomalý
Produkt Windows XP Windows 7
 první spuštění
další spuštění (FingerPrint)
 první spuštění
další spuštění (FingerPrint)
 Avast rychlý velmi rychlý
velmi rychlý velmi rychlý
 AVG rychlý
velmi rychlý rychlý velmi rychlý
 BitDefender rychlý rychlý průměrný rychlý
 eScan
průměrný rychlý průměrný rychlý
 ESET Smart Security rychlý velmi rychlý rychlý rychlý
 F-Secure průměrný velmi rychlý rychlý velmi rychlý
 G Data rychlý velmi rychlý průměrný rychlý
 Kaspersky průměrný rychlý rychlý velmi rychlý
 Kingsoft rychlý velmi rychlý rychlý rychlý
 Norman rychlý velmi rychlý průměrný průměrný
 Panda rychlý velmi rychlý průměrný rychlý
 PC Tools rychlý velmi rychlý rychlý velmi rychlý
 Norton (Symantec) rychlý velmi rychlý rychlý rychlý
 TrendMicro průměrný rychlý průměrný průměrný

 

Komprimace a dekomprimace souborů (vytvoření a rozbalení archivu)

Archivace (komprimování a rozbalení souborů) je častou činností každého uživatele, proto je míra dopadu antiviru na tuto činnost pro uživatele zajímavá.

Byla komprimována a následně dekomprimována sada souborů běžných typů. Archivace a následné rozbalení probíhalo z jednoho fyzického disku na druhý.

HODNOCENÍ

 zpomalení s antivirem o 0 až 20 % velmi rychlý
 zpomalení s antivirem o 20 až 40 %    
rychlý
 zpomalení s antivirem o 40 až 80 % průměrný
 zpomalení s antivirem nad 80 % pomalý
Produkt Windows XP Windows 7
 Avast velmi rychlý
velmi rychlý
 AVG velmi rychlý velmi rychlý
 BitDefender velmi rychlý velmi rychlý
 eScan
velmi rychlý velmi rychlý
 ESET Smart Security velmi rychlý velmi rychlý
 F-Secure rychlý
velmi rychlý
 G Data velmi rychlý velmi rychlý
 Kaspersky rychlý velmi rychlý
 Kingsoft velmi rychlý velmi rychlý
 Norman velmi rychlý velmi rychlý
 Panda velmi rychlý velmi rychlý
 PC Tools rychlý velmi rychlý
 Norton (Symantec) rychlý velmi rychlý
 TrendMicro rychlý velmi rychlý

 

Kódování a konverze

Hudební soubory jsou uloženy v různých formátech a občas je potřeba provést jejich konverzi do jiných formátů, které jsou kompatibilní pro jiná zařízení (např pro iPod). Uživatele tedy bude zajímat, nakolik jejich antivir zpomalí konverzi a převedení do jiného formátu.

Použita byla konverze pomocí FFMpeg, pro konverzi pro iPod byl použit nástroj HandBrakeCLI.

HODNOCENÍ

 zpomalení s antivirem o 0 až 15 % velmi rychlý
 zpomalení s antivirem o 15 až 30 %    
rychlý
 zpomalení s antivirem o 30 až 50 % průměrný
 zpomalení s antivirem nad 50 % pomalý
Produkt Windows XP Windows 7
 Avast velmi rychlý
velmi rychlý
 AVG velmi rychlý velmi rychlý
 BitDefender velmi rychlý velmi rychlý
 eScan
velmi rychlý velmi rychlý
 ESET Smart Security velmi rychlý velmi rychlý
 F-Secure velmi rychlý velmi rychlý
 G Data velmi rychlý velmi rychlý
 Kaspersky velmi rychlý velmi rychlý
 Kingsoft velmi rychlý velmi rychlý
 Norman velmi rychlý velmi rychlý
 Panda velmi rychlý velmi rychlý
 PC Tools velmi rychlý velmi rychlý
 Norton (Symantec) velmi rychlý velmi rychlý
 TrendMicro velmi rychlý velmi rychlý

 

Instalace a odinstalace aplikací

Byly instalovány různé aplikace/programy (Visual C++, .NET Framework, ...), instalované prostřednictvím MS Installeru (soubory MSI), následně se testovalo odinstalování programů. Na FingerPrint nebyl brán zřetel, protože většina aplikací se instaluje pouze jednou a nedochází u nich k častým změnám.

HODNOCENÍ

 zpomalení s antivirem o 0 až 25 % velmi rychlý
 zpomalení s antivirem o 25 až 50 %    
rychlý
 zpomalení s antivirem o 50 až 100 % průměrný
 zpomalení s antivirem nad 100 % pomalý
Produkt Windows XP Windows 7
 Avast velmi rychlý
velmi rychlý
 AVG velmi rychlý velmi rychlý
 BitDefender průměrný velmi rychlý
 eScan
velmi rychlý velmi rychlý
 ESET Smart Security rychlý velmi rychlý
 F-Secure velmi rychlý velmi rychlý
 G Data průměrný velmi rychlý
 Kaspersky rychlý velmi rychlý
 Kingsoft rychlý velmi rychlý
 Norman velmi rychlý velmi rychlý
 Panda velmi rychlý velmi rychlý
 PC Tools rychlý velmi rychlý
 Norton (Symantec) rychlý velmi rychlý
 TrendMicro velmi rychlý velmi rychlý

 

Spouštění aplikací

Dokumenty MS Office nebo PDF soubory (Adobe Acrobat) dnes patří mezi nejběžnější typy souborů. Testovalo se otevírání větších Office souborů (velikost nebyla ve výsledcích uvedena) a Adobe Acrobat PDF souborů a následně jejich zavírání. Před každým otevřením byl počítač restartován. Byl měřen čas potřebný k nastartování aplikace a následné otevření (zobrazení) otevíraného souboru.

Vyhodnocena zde byla i technologie FingerPrint ("otisk" souboru), protože většina uživatelů otevírá soubory vícekrát a případně je i pozmění.

HODNOCENÍ pro Windows XP

 zpomalení s antivirem o 0 až 50 % velmi rychlý
 zpomalení s antivirem o 50 až 100 % rychlý
 zpomalení s antivirem o 100 až 200 %    
průměrný
 zpomalení s antivirem nad 200 % pomalý
Produkt Otevření DOC
Otevření PDF
 první otevření
další otevření (FingerPrint)
 první otevření další otevření (FingerPrint)
 Avast průměrný průměrný průměrný rychlý
 AVG průměrný rychlý průměrný velmi rychlý
 BitDefender průměrný rychlý rychlý velmi rychlý
 eScan
průměrný rychlý průměrný průměrný
 ESET Smart Security rychlý velmi rychlý průměrný rychlý
 F-Secure průměrný velmi rychlý rychlý velmi rychlý
 G Data průměrný rychlý pomalý velmi rychlý
 Kaspersky průměrný rychlý průměrný rychlý
 Kingsoft velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý
 Norman průměrný velmi rychlý rychlý rychlý
 Panda velmi rychlý velmi rychlý rychlý velmi rychlý
 PC Tools pomalý
pomalý pomalý pomalý
 Norton (Symantec) rychlý velmi rychlý rychlý velmi rychlý
 TrendMicro pomalý pomalý pomalý pomalý

 

HODNOCENÍ pro Windows 7

 zpomalení s antivirem o 0 až 50 % velmi rychlý
 zpomalení s antivirem o 50 až 100 % rychlý
 zpomalení s antivirem o 100 až 200 %    
průměrný
 zpomalení s antivirem nad 200 % pomalý
Produkt Otevření DOC
Otevření PDF
 první otevření
další otevření (FingerPrint)
 první otevření další otevření (FingerPrint)
 Avast velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý
 AVG velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý
 BitDefender velmi rychlý velmi rychlý rychlý velmi rychlý
 eScan
rychlý velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý
 ESET Smart Security velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý
 F-Secure velmi rychlý velmi rychlý rychlý velmi rychlý
 G Data průměrný velmi rychlý rychlý rychlý
 Kaspersky průměrný rychlý průměrný rychlý
 Kingsoft velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý
 Norman průměrný rychlý průměrný rychlý
 Panda velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý
 PC Tools rychlý rychlý průměrný rychlý
 Norton (Symantec) velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý velmi rychlý
 TrendMicro rychlý rychlý průměrný průměrný

 

Stahování souborů z internetu

Stahování souborů z internetu je naprosto běžnou záležitostí a zbytečné zpomalení antivirem není žádoucí. Pro zvýšení objektivnosti testů byl použit interní webový server Apache na 1Gb síti a soubory stahovány z něj.

HODNOCENÍ

 zpomalení s antivirem o 0 až 25 % velmi rychlý
 zpomalení s antivirem o 25 až 50 %    
rychlý
 zpomalení s antivirem o 50 až 100 % průměrný
 zpomalení s antivirem nad 100 % pomalý
Produkt Windows XP Windows 7
 Avast rychlý rychlý
 AVG průměrný velmi rychlý
 BitDefender rychlý rychlý
 eScan
velmi rychlý velmi rychlý
 ESET Smart Security průměrný průměrný
 F-Secure průměrný rychlý
 G Data pomalý pomalý
 Kaspersky průměrný průměrný
 Kingsoft velmi rychlý velmi rychlý
 Norman velmi rychlý velmi rychlý
 Panda velmi rychlý velmi rychlý
 PC Tools velmi rychlý velmi rychlý
 Norton (Symantec) velmi rychlý velmi rychlý
 TrendMicro průměrný rychlý

 

WorldBench Tests

V tomto testu byl použit nástroj WorldBench3. Jedná se o komplexní testovací nástroj, který simuluje běžnou práci například s Microsoft Office, Adobe Photoshop nebo Mozilla Firefox. Čím vyšší dosáhne hodnocené prostředí skóre, tím lepší je výsledek. Z důvodu nekompatibility ovšem chybí testy v prostředí Windows 7.

HODNOCENÍ

Produkt Windows XP
 Avast 100
 AVG 96
 BitDefender 91
 eScan
103
 ESET Smart Security 103
 F-Secure 103
 G Data 98
 Kaspersky 97
 Kingsoft 103
 Norman 95
 Panda 104
 PC Tools 94
 Norton (Symantec) 101
 TrendMicro 90

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

 

 • Panda
 • Kingsoft
 • Norman
 • Symantec   
 • eScan
 • Eset
 • avast
 • F-Secure
 • AVG

 

 • BitDefender
 • PC Tools
 • Kaspersky

 • G Data
 • Trend Micro
Cena:    0 Kč
Něco navíc
máme pro Vás dárek

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

Musím se přiznat, že s tak ochotným a hlavně trpělivým operátorem jsem se už dlouho nesetkal.

Patří mu proto srdečný dík! Domnívám se, že tento neobvyklý přístup operátora k zákazníkovi si zaslouží i zveřejnění


Rudolf Wonka, Litoměřice

#1

Protože jsem laik a nerozumím antivirovým programů velmi si cením s jakou jednoduchostí a elegantností mně dovedla technická podpora předat potřebné informace tak, abych jim porozuměl.

Protože si takového jednání velmi cením, považuji za vhodné poděkovat také Vám za dobře vybraný a proškolený personál.


Roman Jakubík

#2

Chci vám poděkovat
za profesionalitu a za pomoc při instalaci antiviru do počítače.

Moc vám děkuji a zůstáváme nadále vašimi klienty.


Ludmila Ferencová

#3

Moc děkuji za pomoc, už to funguje podle mých představ.

Udělali jste mi radost, že se na vaši podporu mohu spolehnout, to vždy potěší.
Ještě jednou díky a hezký den.


Ivana Stinková
Mělník

#4

Děkuji za odpověď
hned to zkusím.
Pěkné vánoce. Strašně jste mě překvapili rychlou odpovědí.


Dagmar Niklová
Olomučany u Blanska

#5

Dík za pomoc

Konečně jsem KIS nainstaloval. Musím konstatovat, že by se mi to nepodařilo bez vaší pomoci.
Takže ještě jednou díky a hodně zdaru.


Milan Selucký

#6

Dobrý den,

ráda bych Vaším prostřednictvím poděkovala p. Martinovi, který se mi po 2 dny trpělivě věnoval při nastavení antivirového programu.

Je vidět, že umí pracovat nejenom s anti-virem, ale i anti-talentem na PC.

Předejte prosím toto poděkování i jemu nadřízenému pracovníkovi!!


Irena Procházková
MŠ Mezi Domy, Praha

#7

Díky Vašim nástrojům na čištění jsem si mohl vyčistit PC, neboť se neustále zpomaloval a výsledek je pro mne překvapující. Jsem sice laik, ale věřím, že to využívají i odborníci. Děkuji za veškerou tech. pomoc.


Bělík Josef
Praha

#8


Doporučujeme
Eset Nod32 Antivirus, Eset Smart Security Premium, Eset Internet Security

získejte plnou verzi antivirového programu zdarma

Odkazy
Igiho stránka o virech: www.viry.cz

Cílem serveru HOAX.cz je informovat uživatele o šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, se kterými se denně setkává a které ohrožují běžné používání internetu.

diallix.net
Vaše řešení kybernetické bezpečnosti - Norton 360
Verze Shop-NET: 2.14.9.25

Možnosti platby:

- převodem na účet
- platební kartou
- dobírkou

VISA Maestro VISA Electron MasterCard

Možnosti dodání:

- elektronické licence - zdarma
- dárky k objednávce - zdarma