diskuze

Diskuze

Zpět


Rapidně mi ubývá místo na HDD - 5 GB/2.dny 08.01.2014 18:47:56
Petr 

Prosím o kontrolu logu a popř. radu :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 18:26:06, on 8.1.2014
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\vprot.exe
C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\PROGRAM FILES\ZONER\PHOTO STUDIO 15\Program32\ZPSTRAY.EXE
C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\WINDOWS\Installer\MSI63E.tmp
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Ultra\DiscSoftBusService.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe
C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService32.exe
C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesApp32.exe
C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Documents and Settings\CZvIPe\Dokumenty\Stažené soubory\hijackthis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O1 - Hosts: # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
O2 - BHO: Groove

odpovědět
 
RE: Rapidně mi ubývá místo na HDD - 5 GB/2.dny 08.01.2014 18:51:55
Petr 

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray                                                                                                                                                                                                                
O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\vprot.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [ApnTBMon] "C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe                                                                                                                                                                                                      
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Ultra Agent] "C:\Program Files\DAEMON Tools Ultra\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [Zoner Photo Studio Autoupdate] C:\PROGRAM FILES\ZONER\PHOTO STUDIO 15\Program32\ZPSTRAY.EXE
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O15 - Trusted IP range: http://192.168.1.1
O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.1.1
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?13656001

odpovědět
 
RE: RE: Rapidně mi ubývá místo na HDD - 5 GB/2.dny08.01.2014 18:58:45
Petr 

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1365600112616
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O20 - Winlogon Notify: RailNotification - Invalid registry found
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Ask Update Service (APNMCP) - APN LLC. - C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Disc Soft Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Ultra\DiscSoftBusService.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe
O23 - Service: SolidConverterPDFReadSpool (SCPDFReadSpool) - Solid Documents, LLC - C:\WINDOWS\Installer\MSI63E.tmp
O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
O23 - Service: AVG PC TuneUp Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - AVG - C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService32.exe

--
End of file - 7746 bytes

odpovědět
 
Cena:    0 Kč
Něco navíc
máme pro Vás dárek

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

Musím se přiznat, že s tak ochotným a hlavně trpělivým operátorem jsem se už dlouho nesetkal.

Patří mu proto srdečný dík! Domnívám se, že tento neobvyklý přístup operátora k zákazníkovi si zaslouží i zveřejnění


Rudolf Wonka, Litoměřice

#1

Protože jsem laik a nerozumím antivirovým programů velmi si cením s jakou jednoduchostí a elegantností mně dovedla technická podpora předat potřebné informace tak, abych jim porozuměl.

Protože si takového jednání velmi cením, považuji za vhodné poděkovat také Vám za dobře vybraný a proškolený personál.


Roman Jakubík

#2

Chci vám poděkovat
za profesionalitu a za pomoc při instalaci antiviru do počítače.

Moc vám děkuji a zůstáváme nadále vašimi klienty.


Ludmila Ferencová

#3

Moc děkuji za pomoc, už to funguje podle mých představ.

Udělali jste mi radost, že se na vaši podporu mohu spolehnout, to vždy potěší.
Ještě jednou díky a hezký den.


Ivana Stinková
Mělník

#4

Děkuji za odpověď
hned to zkusím.
Pěkné vánoce. Strašně jste mě překvapili rychlou odpovědí.


Dagmar Niklová
Olomučany u Blanska

#5

Dík za pomoc

Konečně jsem KIS nainstaloval. Musím konstatovat, že by se mi to nepodařilo bez vaší pomoci.
Takže ještě jednou díky a hodně zdaru.


Milan Selucký

#6

Dobrý den,

ráda bych Vaším prostřednictvím poděkovala p. Martinovi, který se mi po 2 dny trpělivě věnoval při nastavení antivirového programu.

Je vidět, že umí pracovat nejenom s anti-virem, ale i anti-talentem na PC.

Předejte prosím toto poděkování i jemu nadřízenému pracovníkovi!!


Irena Procházková
MŠ Mezi Domy, Praha

#7

Díky Vašim nástrojům na čištění jsem si mohl vyčistit PC, neboť se neustále zpomaloval a výsledek je pro mne překvapující. Jsem sice laik, ale věřím, že to využívají i odborníci. Děkuji za veškerou tech. pomoc.


Bělík Josef
Praha

#8


Doporučujeme
Eset Nod32 Antivirus, Eset Smart Security Premium, Eset Internet Security

získejte plnou verzi antivirového programu zdarma

Odkazy
Igiho stránka o virech: www.viry.cz

Cílem serveru HOAX.cz je informovat uživatele o šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, se kterými se denně setkává a které ohrožují běžné používání internetu.

diallix.net
Vaše řešení kybernetické bezpečnosti - Norton 360
Verze Shop-NET: 2.14.9.25

Možnosti platby:

- převodem na účet
- platební kartou
- dobírkou

VISA Maestro VISA Electron MasterCard

Možnosti dodání:

- elektronické licence - zdarma
- dárky k objednávce - zdarma